Bultens Q1-rapport 2021

2021-04-28Nyhet

Ännu ett rekordkvartal inleder 2021.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 103 (821) MSEK, en ökning med 34,4% jämfört med samma period föregående år.
  • Justerat för förvärv, uppgick ökningen till 24,9%. Förvärvet av PSM gjordes den 28 februari 2020.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98 (43) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,9 (5,2)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 68 (9) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 1 010 (688) MSEK, en ökning med 46,8% jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 93 (63) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,21 (0,63) SEK.
  • Anna Åkerblad tillträdde som ny Chief Financial Officer (CFO) den 4 mars.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”De starka volymer vi såg under fjärde kvartalet bibehölls även under inledningen av 2021 och gjorde det första kvartalet till ännu ett rekordkvartal för Bulten, både avseende försäljning och resultat. Under kvartalet steg Bultens nettoomsättning med 34,4 procent och orderingången med 46,8 procent jämfört samma period 2020. Även om jämförelsetalen påverkas av pandemin och förvärvet av PSM i slutet av Q1 2020, kan vi konstatera att Bultens tillväxt har tagit koncernen till en ny nivå. Återhämtningen som präglat den globala bilmarknaden sedan andra halvåret 2020 har under första kvartalet 2021 hämmats av ytterligare Coronarelaterade restriktioner, men Bulten har en kundmix som presterat bättre än marknaden i stort under perioden.            

De högre volymerna har medfört ett högt kapacitetsutnyttjande som i kombination med effektiviseringar och synergieffekter samt ökad andel egen produktion givit en god lönsamhetsutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,9 procent.

Generellt har Bultens kunder en hög efterfrågan på sina produkter. Vi kan dock förvänta oss att de problem våra kunder har i sina försörjningskedjor, främst med brist på mikroprocessorer, kommer att orsaka störningar och ha en hämmande effekt på fordonsproduktionen och därmed på Bultens försäljning.

Vi fortsätter att genomföra vår strategiplan ”Stronger 24” som vi presenterade under 2020 och vi flyttar fram våra positioner som ledare inom innovation och hållbarhet tillsammans med vårt utökade fullserviceerbjudande (FSP). Vi ser goda möjligheter att under fortsättningen av 2021  ta marknadsandelar och växa både inom och utanför fordonsindustrin.

Slutligen vill jag också passa på att välkomna Anna Åkerblad som enligt tidigare meddelande nu tillträtt som ny CFO på Bulten.”

Anders Nyström, VD och koncernchef

 

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 28 april kl.15:30. Rapporten presenteras då av President and CEO Anders Nyström samt av CFO Anna Åkerblad via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q1-2021. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter  före start:

SE: +46850558357
UK: +443333009030
US: +18335268380

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl.13:30 CET.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Tillbaka