FinnvedenBulten AB byter namn till Bulten AB

2014-09-01Nyhet

Idag, den 1 september 2014, byter FinnvedenBulten AB namn till Bulten AB. Namnbytet är en naturlig följd av renodlingen av verksamheten efter försäljningen av division Finnveden Metal Structures och bolagets fokus på fästelement för fordonsindustrin.

Beslutet om namnbytet från FinnvedenBulten AB till Bulten AB fattades på en extra bolagsstämma den 19 augusti. Det nya namnet Bulten AB har godkänts och registrerats av Bolagsverket och träder i kraft den 1 september 2014. Från och med den 2 september handlas bolagets aktie under kortnamnet BULTEN på NASDAQ OMX Stockholm.

Bulten AB (publ) är ett anrikt företag som har tillverkat högkvalitativa fästelement ända sedan etableringen i Hallstahammar 1873. Efter flera strategiska förvärv under 1990-talet renodlades verksamheten mot fordonsindustrin. På senare år har bolaget visat en stark organisk tillväxt, tack vare en allt mer global närvaro och en framgångsrik strategi med bolagets FSP-koncept (Full Service Provider) som utgångspunkt. Bulten AB (publ) har en solid finansiell ställning och ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten AB (publ)
Kamilla Oresvärd, Kommunikationsdirektör, Bulten AB (publ)
Tel: 031-734 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Notera. Informationen är sådan som Bulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2014, kl.10:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka