Bulten publicerar årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019

2020-04-01Nyhet

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

Den tryckta årsredovisningen med hållbarhetsrapport kommer att finnas tillgänglig under vecka 16 då den även kommer att distribueras per post till de aktieägare och övriga intressenter som uppgett att de vill ha ett tryckt exemplar. Samma vecka publiceras även den engelska versionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2020,  kl.11:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. 2020 förvärvade Bulten PSM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka