FinnvedenBulten utökar sin verksamhet i Olofström

2011-07-01Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 1 juli 2011. FinnvedenBultens division Finnveden Metal Structures har tecknat avtal med Volvo Personvagnar gällande sammansättning av motorramar i Olofström. Avtalet, som löper under minst tre år, är ett led i att renodla kund/leverantörsrelationen mellan bolagen.

Volvo Car Body Components har sedan Finnveden Metal Structures övertagande av fabriksanläggningen i Olofström hyrt in sig i anläggningen. För att renodla verksamheten och öka kapaciteten för sammansättning har Finnveden Metal Structures idag tecknat ett avtal med Volvo Personvagnar som innebär att Finnveden Metal Structures tar över sammansättningen av motorramar till vissa av Volvo Personvagnars modeller.

− Diskussioner har förts under en längre tid och det känns som ett naturligt steg för båda verksamheterna att vi tar över sammansättningen av dessa strukturer. Vi kommer att fortsätta leverera motorramar till Volvo Personvagnar samtidigt som vi också öppnar upp för möjligheten till utökad produktion inom segmentet, säger Johan Westman, VD och koncernchef för FinnvedenBulten.

Sammansättningsutrustningen, som består av två svetslinjer och en bearbetningslinje, kommer att tas över av Finnveden Metal Structures. Utbildningsinsatser för Finnveden Metal Structures personal har under VCBCs ledning skett under en tid och kommer att fortsätta under hösten för att säkerställa fortsatt hög kvalitet och leveransprecision.

Som ett led i FinnvedenBultens utveckling av anläggningen i Olofström har det därutöver tidigare fattats beslut om att investera i en ny 1 500 ton press. Syftet är främst att möta efterfrågan från våra kunder inom segmentet större och mer komplexa komponenter och strukturer för i första hand kommersiella fordon. Samtidigt stärker vi bolagets konkurrenskraft samt skapar möjligheter till ytterligare tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBultenAB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två självständiga divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen.

Tillbaka