Valberedningen utsedd inför FinnvedenBultens årsstämma 2012

2011-10-17Nyhet

PRESSMEDDELANDE |GÖTEBORG, 17 oktober 2011. FinnvedenBultens årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 26 april 2012. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2012 avseende bl a ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Valberedningen, inför årsstämman 2012, har följande sammansättning:                                                      
Claes Bodell, utsedd av Nordic Capital Fond V, Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder AB, Jörgen Persson, utsedd av Dunross & Co samt Roger Holtback, styrelseordförande i FinnvedenBulten.

Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 26 februari 2012, per e-post till styrelseordförande, chairman@finnvedenbulten.com, eller per brev till följande adress.

FinnvedenBulten AB (publ)
Att. Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten
Tel: 031-10 70 90, e-post: media@finnvedenbulten.com

 

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka