BULTENS Q3-RAPPORT 2022

2022-10-27Nyhet

Ökad omsättning i en utmanande omvärld

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 095 (764) MSEK, en ökning med 43,3% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 47 (31) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 (4,1)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 (16) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 033 (830) MSEK, en ökning med 24,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -27 (-122) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,68) SEK.
 • Bulten blev nominerad till leverantör av fästelement för en ny global elbilsplattform som ska tillverkas i Kina. Ordervärdet beräknas till cirka 155 MSEK per år vid full takt.
 • Bulten ingick ett samarbete med Polestar kring utvecklingsprojektet Polestar 0, vilket syftar till att bygga en klimatneutral elbil senast år 2030 genom att eliminera utsläppen i leverantörskedjan. Bulten kommer att bidra med leverans av klimatneutrala fästelement. 

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 135 (2 777) MSEK, en ökning med 12,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 77 (184) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,5 (6,6)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 170 (184) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 5,4 (6,6)%. Med bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och tillkommande sanktioner avvecklade Bulten sin verksamhet i Ryssland under andra kvartalet. Avvecklingskostnader hänförliga till den ryska verksamheten belastade resultatet med -93 MSEK. Förutom transaktionskostnader har avyttringen inte någon inverkan på kassaflödet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 (122) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 94 (122) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48 (3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (5,69) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 4,03 (5,69) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 1 081 (623) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 569 (285) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 42,9 (50,9)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 49,1 (56,6)%.

Vår omsättning tredje kvartalet i år ökade med hela 43 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021 och blev den näst högsta kvartalsomsättningen i Bultens historia. Efterfrågan var fortsatt god men lönsamheten pressades av stora driftsstörningar hos vissa kunder på grund av komponentbrist samt en ökad inflation. Fokus framåt ligger på att reducera lagernivåer och öka marginaler. Vår position som innovativ partner med hållbara lösningar bekräftades genom ett nytt och spännande samarbete med Polestar”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef.    

En direktsänd presentation för analytiker, media och investerare hålls idag den 27 oktober kl. 15:30 där VD och koncernchef Anders Nyström samt CFO Anna Åkerblad kommenterar resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession. 

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46850558353
UK: +443333009035
US: +16467224904

Presentationen och telefonkonferensen nås via länken: https://tv.streamfabriken.com/bulten-q3-2022

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com


Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 13:30 CEST.

 

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis hemelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP)  kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

 

 

Tillbaka