Bulten fortsätter växa och flyttar verksamheten i Kina

2018-10-25Nyhet

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att flytta verksamheten i Kina från Beijing till Tianjin. Syftet är att kunna expandera på den lokala kinesiska marknaden där Bultens volymer och tillväxtmöjligheter ökar från en tidigare relativt låg nivå. Flytten påbörjas 2018 och planeras vara klar i slutet av 2019.

”Med denna flytt stärker vi vår position i Kina och kan skala upp framtida volymer till en annan nivå”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den nya fabriken kommer att vara belägen i “XEDA International Industrial Park” i Tianjin, cirka 150 km från nuvarande anläggning, där Bulten kommer att hyra lokaler i en helt ny anläggning med senaste reningsteknik. Flytten startar under 2018 och beräknas vara klar i slutet av 2019. Flytten innebär investeringar om cirka 25 miljoner kronor och kostnaderna förväntas uppgå till 16-20 miljoner kronor fördelat över flyttperioden, med merparten under 2019.

”Med denna flytt får vi ett effektivt och mer miljövänligt produktionsflöde med kapacitet för att hantera framtida tillväxt. Jag ser fram emot denna flytt som kommer att ta Bulten till en ny nivå på den kinesiska marknaden”, säger Edith Wang, Bultens VD i Kina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2018 kl. 10:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka