Bulten tecknar FSP-kontrakt med en ny kund inom kinesisk fordonsindustri till ett totalt värde om cirka 60 MSEK

2016-01-14Nyhet

Bulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en kinesisk fordonstillverkare. Det totala värdet uppgår till cirka 60 MSEK och längden på kontraktet sträcker sig initialt över två år. Leveranserna kommer starta och trappas upp under 2017 och förväntas nå fulla volymer 2018.

“En viktig del i vår strategi för organisk tillväxt är att växa på tillväxtmarknader. Att vi nu har tecknat ett avtal med en ny kinesisk kund är mycket glädjande och innebär att vi flyttar fram vår position på den kinesiska marknaden”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2016 klockan 08:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka