FinnvedenBultens årsredovisning för 2011 offentliggjord

2012-04-03Nyhet

PRESSMEDDELANDE |GÖTEBORG, 3 april 2012

FinnvedenBultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 finns nu tillgänglig i elektronisk form på www.finnvedenbulten.se. Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig under vecka 16.

Den tryckta versionen kommer att finnas klar under vecka 17.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Kamilla Oresvärd, Vice President Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2012 kl. 10.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka