Bulten utser Anna Åkerblad till ny CFO

2020-11-04Nyhet

Bulten AB (publ) har utsett Anna Åkerblad till ny Chief Financial Officer (CFO). Anna tillträder tjänsten senast i början av mars 2021 och kommer att vara medlem i bolagets koncernledning.

Anna Åkerblad är idag Group CFO på Absolent Group. Innan dess var hon under tio år Group CFO på Axel Christiernsson International AB och har också haft ledande finansbefattningar inom BIM Kemi samt som revisor och konsult på Deloitte. Anna är född 1975 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

”Jag är mycket glad att få välkomna Anna till Bulten. Anna har en bred erfarenhet både av att leda finansorganisationer i global industri och av strategiskt förändringsarbete och kommer att vara en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av Bulten”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten AB.

Anna efterträder Claes Lundqvist som varit tillförordnad CFO sedan 1 augusti 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020, kl.16:00.

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Tillbaka