FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2011

2011-07-18Nyhet

PRESS RELEASE | GÖTEBORG 18 JULI 2011 Fortsatt stark utveckling för FinnvedenBulten.

ANDRA KVARTALET

 • FinnvedenBulten noterat på NASDAQ OMX Stockholm under andra kvartalet 2011.
 • Nettoomsättningen uppgick till 782 (674) MSEK, en ökning med 16,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61 (41) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 (6,1) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 8,5 (6,6) procent. Engångskostnader om 5 MSEK hänför sig till noteringsprocessen. För motsvarande period 2010 uppgick engångskostnader till 3 MSEK avseende genomförda rationaliseringsprogram.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 (13) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 854 (771) MSEK, en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 49 (22) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,5 (1,2) SEK. Resultat per aktie-proforma uppgick till 2,3 SEK.
 • Konvertering av aktieägarlån till stamaktier innebar en minskad skuldsättning med 353 MSEK.

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 578 (1 286) MSEK, en ökning med 22,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 115 (48) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,3 (3,7) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 8,4 (4,4) procent. Engångskostnader om 18 MSEK under 2011 hänför sig till noteringsprocessen. För motsvarande period 2010 uppgick engångskostnader till 8 MSEK avseende genomförda rationaliseringsprogram.
 • Resultat efter skatt uppgick till 63 (4) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 89 (17) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,5 (0,3) SEK. Resultat per aktie-proforma uppgick till 4,2 SEK.

”Verksamheten har haft en fortsatt positiv utveckling under andra kvartalet, mycket tack vare redan genomförda rationaliseringar och en bra operationell hävstång från ökade volymer. FinnvedenBulten redovisar en organisk tillväxt på 16,1% jämfört med samma kvartal 2010. Tillväxten är driven av nya affärer samt produktionsökningar på befintliga kontrakt. Dessutom har våra kunder hanterat riskerna för större produktionsstörningar kopplat till katastrofen i Japan på ett bra sätt.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens måndagen den 18 juli kl.09:30. För att erhålla telefonnummer och lösenord för deltagande i telefonkonferensen, vänligen registrera dig via följande länk: http://emea.directeventreg.com/registration/event/81762081.

Presentationen hålls på engelska. Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 24 juli 2011 på telefonnummer 08-50 63 5742, lösenord 81762081#.

All information angående FinnvedenBultens halvårsrapport 2011 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.finnvedenbulten.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2011 kl. 08.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två självständiga divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka