FinnvedenBulten fokuserar helt på fästelement för fordonsindustrin och avyttrar Finnveden Metal Structures till amerikanska Shiloh

2014-05-22Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har tecknat avtal med Shiloh Industries Inc., en amerikansk leverantör till fordons- och allmänindustrin, att avyttra division Finnveden Metal Structures (FMS). Köpeskillingen för samtliga aktier i FMS uppgår till 372 MSEK och skall erläggas kontant på planerad tillträdesdag 30 juni 2014. Priset motsvarar en köpeskilling om 490 MSEK på skuldfri basis. I samband med affärens genomförande blir Tommy Andersson, idag vd för Bulten AB, ny vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB. Johan Westman, idag vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB, tar plats i Shilohs koncernledning som Europachef med fortsatt ansvar för FMS.

I februari i år aviserade FinnvedenBulten en utredning avseende en uppdelning av koncernen med syfte att optimera divisionernas framtida möjligheter samt tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Arbetet med uppdelningen har nu resulterat i en försäljning av division FMS till det amerikanska bolaget Shiloh. Under första kvartalet 2014 uppgick divisionens andel av FinnvedenBultens omsättning till cirka 36 procent. Omsättningen under helåret 2013 var 1 256 MSEK.

̶ Genom försäljningen av FMS kommer FinnvedenBultens verksamhet helt och hållet att fokuseras till den snabbväxande och internationella fästelementsaffären. Här ser vi stora möjligheter till fortsatt stark och sund tillväxt. Den finansiella positionen som kraftigt förstärks genom dagens affär skapar ytterligare förutsättningar att ta tillvara dessa möjligheter de närmaste åren, säger Roger Holtback, styrelseordförande för FinnvedenBulten.

̶ FMS och Shiloh kompletterar varandra mycket väl. Genom affären skapas en konkurrenskraftig industristruktur med utmärkt strategisk passform inom stål, aluminium och magnesium. Shilohs geografiska närvaro i USA och Mexico förstärks med en närvaro i Europa och skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion, säger Johan Westman, vd och koncernchef för FinnvedenBulten.

̶ Bulten har i mycket hård konkurrens positionerat sig som en av de tre ledande FSP-leverantörerna (Full Service Provider) i Europa och har haft en stark utveckling de senaste åren. Genom de nya affärerna som tecknades under 2013 med ett årligt värde om drygt 500 MSEK samt produktionsstarten i Ryssland 2014 och utökade möjligheter i Kina förväntar vi oss en betydande organisk tillväxt de kommande åren, säger Tommy Andersson, vd för Bulten.

Transaktionen med planerat tillträde 30 juni 2014 är villkorad vissa överenskommelser och kommer att medföra en koncernmässig realisationsvinst under andra kvartalet.

I samband med affärens genomförande blir Tommy Andersson, idag vd för Bulten AB, ny vd och koncernchef för FinnvedenBulten AB. Mellan åren 1979-2000 hade Tommy Andersson huvudsakligen ledande befattningar inom Autolivkoncernen. Sedan 2000 är han anställd i FinnvedenBulten-koncernen och sedan 2011 har han vid sidan av positionen som vd för Bulten AB även haft befattningen som vice VD i FinnvedenBulten AB. Tommy Andersson har omfattande erfarenhet från fordonsbranschen och är en nyckelperson för bolaget och har bidragit stort till division Bultens starka tillväxt.

Avsikten är också att genomföra ett namnbyte för koncernen från FinnvedenBulten AB till Bulten AB vilket innebär att en extra bolagsstämma erfordras.

FinnvedenBulten kommer att hålla en telefonkonferens idag vid 15:30 CET och hälsar media, investerare och analytiker välkomna att ringa in på: Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 20 7153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod: 189459#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten AB
Johan Westman, VD och koncernchef FinnvedenBulten
Tommy Andersson, VD Bulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2014, kl.13:45.

Om Shiloh

Shiloh Industries har sitt huvudkontor i Valley City i Ohio och är en ledande leverantör av lättvikts- och NVH-lösningar till bil- och nyttofordonsmarknaden och andra industrimarknader. Shiloh producerar lättviktsprodukter för OEM- och Tier 1-kunders behov inom body-in-white (karosseri), avgassystem, drivlinor, strukturer och säten. Företaget har (14) anläggningar i Nordamerika och omkring 2 000 anställda. Shiloh omsatte för räkenskapsåret 2013 cirka 700 MUSD och är noterat på Nasdaq Global Market.

Om FinnvedenBulten

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. Per 31 mars 2014 var koncernens omsättning tolv månader rullande 3 252 MSEK, varav division Bultens omsättning uppgick till 1 967 MSEK och division FMS omsättning uppgick till 1 293 MSEK. Koncernen genererade under samma period ett justerat rörelseresultat om 171 MSEK varav Bultens rörelseresultat uppgick till 126 MSEK och FMS justerade rörelseresultat uppgick till 50 MSEK. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka