FinnvedenBultens årsredovisning för 2012 offentliggjord

2013-03-28Nyhet

FinnvedenBultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 publiceras idag på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig under vecka 16 och de tryckta (engelsk och svensk) under vecka 17.

Årsredovisningen 2012 i sin helhet bifogas detta pressmeddelande.

Göteborg, 28 mars 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, Vice President Corporate Communications
Tel: 031-734 59 17, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera: Informationen är sådan som FinnvedenBulten ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2013 kl. 09:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka