FinnvedenBulten expanderar sin lättviktsverksamhet

2012-12-20Nyhet

- Tecknar avtal om samriskbolag i Kina och vinner betydande order PRESSMEDDELANDE Göteborg, Sverige, den 20 december 2012 FinnvedenBulten tillkännager idag att division Finnveden Metal Structures har tecknat avtal med Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd (BHAP) och Amgain Shandong Magnesium Co., Ltd (Amgain) gällande om att bilda ett samriskbolag för tillverkning av gjutna lättviktskomponenter i Kina. Samtidigt har divisionen vunnit en ny betydande order från en europeisk fordonstillverkare om att leverera gjutna magnesiumstrukturer. Det årliga värdet på ordern uppgår till cirka 80 MSEK och sträcker sig över cirka 10 år. Dessa händelser stärker ytterligare FinnvedenBultens position inom gjutna magnesiumkomponenter.

FinnvedenBulten, genom division Finnveden Metal Structures, kommer genom en total investering om cirka 44 MCNY bli den största aktieägaren i samriskbolaget med 40 procents ägarandel, medan BHAP (ägs av Beijing Automotive Industry Holding Co Ltd, BAIC) och Amgain var och en kommer att investera 33 MCNY och inneha 30 procent vardera. Därmed kommer koncernen etablera sin andra verksamhet och produktionsenhet på den växande kinesiska marknaden. Avtalet är villkorat av ett slutgiltigt godkännande i FinnvedenBultens styrelse.

Verksamheten som kommer att ingå i samriskbolaget är en ny, redan verksam, fabrik i Heze City i Shangdongprovinsen (mellan Beijing och Shanghai), vilken kommer att utgöra en mycket god plattform för samriskbolaget med en betydande tillväxtpotential för kunder inom fordonsindustrin men även inom industrier som höghastighetståg och telekom.

Division Finnveden Metal Structures har samtidigt vunnit en stor order för leveranser av gjutna magnesiumkomponenter till en befintlig kund – en europeisk fordonstillverkare – med ett årligt värde av cirka 80 MSEK som sträcker sig över tio år. Tillverkningen kommer initialt att äga rum i koncernens gjuteri i Bielsko-Biala, Polen, med produktionsstart 2015. Produktionen kommer därefter breddas till att även äga rum i Kina.

― Genom båda dessa händelser stärker vi vår position inom gjutna magnesiumkomponenter vilket är strategiskt viktigt eftersom industrins krav på lågviktskomponenter ökar. I samarbete med BHAP och Amgain ser vi stora tillväxtmöjligheter på den kinesiska marknaden tillsammans med befintliga europeiska kunder redan etablerade i Kina samt med potentiella nya kunder genom BHAP, säger Johan Westman, VD och koncernchef för FinnvedenBulten samt för division Finnveden Metal Structures.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman
VD och koncernchef, FinnvedenBulten AB samt för division Finnveden Metal Structures
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Roger Holtback
Styrelseordförande, FinnvedenBulten AB
Tel: 070-548 68 18Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2012 kl.08:59.


FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen.

Tillbaka