Bultens Q1 rapport 2017

2017-04-25Nyhet

Bultens bästa kvartal hittills.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 778 (715) MSEK, en ökning med 8,8% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63 (55) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,1 (7,7)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 51 (40) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 720 (699) MSEK, en ökning med 3,0% jämfört med samma period ­föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 (78) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,59 (2,03) SEK.
  • Nettokassan uppgick till 54 (-114) MSEK och soliditeten var 69,7 (65,2)% vid periodens slut.
  • Bulten stärker sin position och etablerar produktionsbolag i USA och bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknaden.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Under första kvartalet levererade vi vårt bästa resultat hittills och vinst per aktie ökade med 28 procent.

Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 8,8 procent jämfört med föregående år och vi ökar därmed återigen våra marknadsandelar. Bulten fortsatte att utvecklas väl lönsamhetsmässigt som en följd av högre volymer, god beläggning och optimerad produktion. Under kvartalet har vi stärkt vår finansiella position och våra nyckeltal ytterligare. Rörelsemarginalen ökade till 8,1 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 14,4 procent.

Under kvartalet har vi stärkt vår position på den nordamerikanska marknaden genom etablering av produktionsbolag och ett joint venture med Ramco i Hudson, Ohio och vi kan nu erbjuda vårt FSP-koncept på den amerikanska marknaden. Bultens produktion av fästelement i USA beräknas starta i slutet av 2017.

Bulten har inlett 2017 starkt och våra förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar är goda. Etableringen i Nordamerika breddar vår marknad och skapar ytterligare möjligheter för tillväxt hos befintliga såväl som nya kunder.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 25 april klockan 14:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://wonderland.videosync.fi/bulten-q1-report-2017. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642509
UK: +442030089807
US: +18558315945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka