FinnvedenBultens halvårsrapport för perioden januari – juni, 2012

2012-07-17Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 13 JULI 2012 Bra kassaflöde och god tillväxt men lägre marginal på en svagare marknad

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 830 (782) MSEK, en ökning med 6,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (61) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,8 (7,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 25 (40) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 781 (854) MSEK, en minskning med 8,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 63 (49) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,20 (2,47) SEK.
 • Leveranser av fästelement till ny, global motorplattform har startat.

JANUARI - JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 637 (1 578) MSEK, en ökning med 3,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 80 (115) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,9 (7,3)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 55 (63) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 645 (1 693) MSEK, en minskning med 2,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 113 (89) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,62 (4,54) SEK.

”FinnvedenBulten ökade under kvartalet omsättningen med 6,2 procent i en svagare fordonsmarknad, delvis beroende på en högre andel verktygsförsäljning än normalt inom division Finnveden Metal Structures. Justerat för valutaeffekter var FinnvedenBultens organiska tillväxt 6,6 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit bra och koncernen har en stark finansiell ställning.

Flera kundprojekt har lanserats inom Finnveden Metal Structures och initierade förbättringsaktiviteter förväntas ge en ytterligare förbättrad kostnadsstruktur under kommande kvartal. För Bulten är utvecklingen fortsatt god. Divisionen stärker sin position på marknaden och tar marknadsandelar. Leveranser av fästelement till en nyutvecklad motorplattform har dessutom påbörjats och under de kommande åren förväntas successivt ökade leveransvolymer.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens fredagen den 13 juli kl.10:00. Presentationen hålls på engelska.

Hela rapporten finns också tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 min före start till Sverige 08-506 269 00, Storbritannien +44 (0)207 750 9905, USA +1 631 886 5378. Kod: 610601#

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 27 juli 2012 på telefonnummer: Sverige 08-506 269 49, Storbritannien +44(0) 207 750 99 28, USA +1 631 886 5378. Kod: 273630#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2012 kl.08.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka