Bulten inviger officiellt sin ryska produktionsenhet

2014-10-28Nyhet

Bulten inviger idag officiellt sin ryska produktionsenhet. Fabriken är Bultens första i Ryssland och tillika Rysslands första moderna tillverkningsenhet av fästelement till fordonsindustrin.

"Redan i slutet av september startade vi produktionen i den idag invigda ryska verksamheten - initialt i ringa omfattning men med en planerad stegvis volymökning. Bulten och GAZ har på ett mycket kostnadseffektivt sätt skapat en modern produktionsanläggning tillsammans och jag ser en stor potential i denna satsning", säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Inom ramen för satsningen har en produktionsanläggning på 12 500 kvadratmeter renoverats i Gorky Automobile Plant, där internationell modern produktionsutrustning har installerats för att möjliggöra samtliga processteg i produktionen av högkvalitativa fästelement.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef, tel: 031-734 59 00
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör, tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka