Bulten får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

2019-06-12Nyhet

Bulten AB (publ), en ledande leverantör av fästelementslösningar till internationell fordonsindustri, uppnår guldmedaljsnivå i hållbarhet när EcoVadis genomför  sin hållbarhetsrankning av bolaget. Bulten rankas dessutom i det översta 1 procentsskiktet bland företag inom samma bransch.

”Bultens ambition och strategi är att hela verksamheten ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen som befäster vår position som en av de bästa på hållbarhetsfrågor i vår bransch”, säger Marlene Dybeck, SVP HR and Sustainability.

EcoVadis är en oberoende internationell organisation som utvärderar, betygsätter och rangordnar hur väl företag har integrerat hållbarhetsfrågor i verksamheten. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. Metoden som används bygger på internationella CSR standarder som GRI (Global Reporting Initiative), UN Global Compact och ISO 26000.

En övergripande beskrivning av Bultens hållbarhetsarbete redovisas integrerat i bolagets årsredovisning. Denna finns i sin helhet på www.bulten.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marlene Dybeck, SVP HR and Sustainability
Tel: 031-734 59 00, e-post: marlene.dybeck@bulten.com

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka