Bulten förstärker koncernledningen och inrättar ny marknads och säljorganisation för att främja fortsatt lönsam tillväxt och den långsiktiga strategin

2016-12-16Nyhet

Bulten AB (publ) tillkännager idag att bolaget från och med den 1 januari 2017 förstärker koncernledningen med ytterligare en medlem och inrättar en ny global marknads- och säljorganisation för att främja fortsatt lönsam tillväxt och den långsiktiga strategin.  Organisationen för global marknad och försäljning kommer att delas in i regionerna öst och väst.  

”Vi fortsätter att prioritera lönsam tillväxt och främja vår strategi genom att inrätta en ny organisation och utökar vår koncernledning med en mycket erfaren kollega för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta växa inom den globala fordonsindustrin”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten.

Ny position i koncernledningen, Executive Advisor Business Development:
Anders Karlsson, Senior Vice President Market and Sales sedan 2014, kommer att tillträda en nyinrättad befattning som Executive Advisor Business Development. I denna roll kommer Anders fokusera på strategiska projekt för lönsam tillväxt. Anders har varit anställd i koncernen sedan 1975 och har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Bulten och är även ordförande i EIFI (European Industrial Fasteners Institute) sedan 2008. Han kommer fortsatt vara VD för Bulten Polska S.A.

Ny medlem i koncernledningen, Senior Vice President Market and Sales region West:
Neal Thomas, VD för Bultens bolag i Storbritannien sedan 2002, kommer att tillträda en nyinrättad befattning som Senior Vice President Market and Sales region West. Rollen omfattar också utveckling av Bultens fullservicekoncept (FSP). Neal har varit anställd i koncernen sedan 1994 och har erfarenhet från flera olika ledande befattningar inom Bulten. Han kommer fortsatt vara VD för Bultens bolag i Storbritannien.

Nytt ansvarsområde i koncernledningen, Senior Vice President Market and Sales region East:
Magnus Carlunger, Senior Vice President Technology and Business Development sedan 2014, kommer att tillträda en nyinrättad befattning som Senior Vice President Market and Sales region East. Rollen omfattar även teknologiutveckling. Magnus har varit anställd i koncernen sedan 1995 och har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Bulten. Han kommer fortsatt vara VD för Bulten Sweden AB.

Den nya organisationen kommer att träda i kraft från och med den 1 januari, 2017. Samtliga kommer att rapportera till VD och koncernchef Tommy Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten
Tel: + 031-734 59 00

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka