Bulten tecknar strategiskt viktigt kontrakt med fordonstillverkare i USA

2017-07-06Nyhet

Bulten har genom sitt joint venture-bolag Ram-Bul i USA tecknat ett kontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det totala årliga värdet uppgår till cirka 5,5 miljoner USD, med leveransvärde motsvarande 5 miljoner USD till Bulten och 0,5 miljoner USD till Ramco. Leveranserna sträcker sig över ett antal år med start och upptrappning under 2018. Fulla volymer förväntas nås 2019/2020.

”Genom affären har vi gjort ett betydande genombrott på den nordamerikanska marknaden och ytterligare stärkt vår position som tillverkare av högkvalitativa fästelement. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa affären och öka vår marknadsandel”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Leveranserna beräknas starta under tredje kvartalet 2018 för att successivt öka fram till full kapacitet 2019/2020. Därefter kommer leveranserna sträcka sig över ett antal år kopplade till fordonets livslängd, vilket normalt är mellan 5 till 10 år, med en successiv avtrappning när modellen närmar sig sitt slut. Det fulla årliga värdet förväntas uppgå till cirka 5,5 miljoner USD, varav leveransvärde motsvarande 5 miljoner USD fördelas till Bulten och 0,5 miljoner USD till Ramco, år 2019/2020 för att sedan följa fordonets livslängd och volymkurva.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl.14:00.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka