Bultens Q1-rapport 2023

2023-04-25Nyhet

Starkt kvartal med omsättningsrekord, positiv resultatutveckling och 150-årsjubileum

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 387 (1 034) MSEK, en ökning med 34,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 116 (-11) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 (-1,1)%.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 116 (72) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 8,4 (7,0)%. Rörelseresultatet motsvarande kvartal föregående år belastades med cirka -83 MSEK, vilket avsåg avvecklingskostnader för Bultens ryska verksamhet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 79 (-39) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 79 (44) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 356 (1 134) MSEK, en ökning med 19,6% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 196 (94) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,56 (-1,90) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,56 (2,07) SEK.
 • I januari offentliggjorde Bulten beslutet om att avveckla ett av sina två logistikcenter i Sverige med avsikt att effektivisera sin distributionskedja. Beslutet grundades på Bultens strategi att upprätthålla en stark operationell plattform, vilket föranledde att bolaget har gjort en översyn av sin globala distributionskedja. Kostnaden för avvecklingen uppgick till cirka 1,5 MSEK.
 • I januari utökade Bulten sitt ägande i TensionCam Systems AB, ett Göteborgsbaserat bolag specialiserat på utveckling av sensorer för klämkraftsmätning och klämkraftsövervakning i skruvförband, genom att förvärva ytterligare 36,5 procent av aktierna till en köpeskilling av 4 MSEK. Förvärvet innebar att Bulten blev majoritetsägare med 63,5 procent av bolagets aktier
   

”Vi inledde året med ett mycket bra finansiellt resultat och kan konstatera att det är femte kvartalet i rad som vi har en omsättning på över en miljard SEK. Det är tydligt att vår strategi och vårt förbättringsarbete, som bygger på 150 års samlade kunnande, bär frukt”, säger Anders Nyström, vd och koncernchef.


En direktsänd presentation för analytiker, media och investerare hålls idag klockan 15:30 där vd och koncernchef Anders Nyström samt CFO Anna Åkerblad kommenterar resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkludera en frågesession. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Bultens webbplats:https://www.bulten.com/sv-SE/IR

Information för deltagare:
Om du önskar delta via webcasten gå in på länken https://ir.financialhearings.com/bulten-q1-2023. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig här: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002408. Efter registreringen får du telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 13:30 CEST.


Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher såsom konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare runt om i världen och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 4 474 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Tillbaka