Bulten fortsätter växa och investerar i ytterligare en anläggning i Polen

2017-09-11Nyhet

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 80.5 miljoner PLN (cirka 177 miljoner SEK) i en ny strategisk viktig produktions- och logistikanläggning i Polen för att möta framtida tillväxt. Etableringen, som är villkorad av att erforderliga tillstånd erhålls, påbörjas under 2017 och produktionsstart beräknas ske under första halvåret 2019.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement och fortsätter stärka Bultens position på marknaden, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tillkommande anläggningen kommer att byggas i Radziechowy-Wieprz, inom ”Katowice Special Economic Zone”, cirka 30 km från befintlig produktionsanläggning i Bielsko-Biala. Den totala investeringen uppgår till cirka 80.5 miljoner PLN varav cirka 9.5 miljoner PLN avser mark om cirka 78 000 m2 och cirka 71 miljoner PLN avser byggnad. Investeringen ryms inom befintligt kreditavtal. Med denna investering kan Bulten flytta från nuvarande logistikcenter i Wilkowice till den nya byggnaden och därmed få ett effektivt produktionsflöde för att hantera framtida tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september, 2017 kl. 16:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka