Finnveden Metal Structures varslar 25 personer

2012-11-01Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 1 NOVEMBER 2012.  Finnveden Metal Structures har lagt ett varsel som berör 25 personer vid fabriken i Olofström för att anpassa verksamheten till nuvarande efterfrågan.

”Givet nuvarande marknadsläge är detta tyvärr en nödvändig åtgärd för att anpassa verksamheten till rätt nivå”, säger Johan Westman, vd och koncernchef FinnvedenBulten.

Varslet avser 21 kollektivanställda och 4 tjänstemän. Fabriken i Olofström har totalt 266 anställda varav 53 är tjänstemän. MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas snarast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin.

Tillbaka