Bulten utser Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation

2020-09-14Nyhet

Som en viktig del av Bultens ökade fokus på tekniskt ledarskap har en ny position inrättats i koncernens ledningsgrupp. Emmy Pavlovic har rekryterats som Senior Vice President Technology and Innovation och kommer att tillträda tjänsten den 15 december 2020, eller tidigare om möjligt.

”Vår verksamhet är produktfokuserad och kraven från fordonsindustrin liksom andra kundsegment är i förändring. För Bulten är detta en möjlighet som vi är fast beslutna att ta tillvara. Vi menar allvar med att vi ska vara ledande inom hållbara fästelementslösningar med överlägsen funktionalitet och jag är väldigt glad att Emmy, med sin stora erfarenhet och kunskap inom detta område, blir en del av Bulten”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Emmy Pavlovic, född 1980, kommer närmast från en befattning som Technical Account Manager på Arcam AB och har också 11 års erfarenhet från ledande tekniska befattningar hos fästelementleverantören Nedschroef i Nederländerna, Kina och Sverige. Emmy har en civilingenjörsexamen i ingenjörsfysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och en doktorsexamen i materialvetenskap från Delft University i Nederländerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef, Bulten
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.   

Tillbaka