FinnvedenBultens försäljning av Finnveden Metal Structures slutförd

2014-06-30Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har slutfört försäljningen av division Finnveden Metal Structures (FMS) till Shiloh Industries Inc. Köpeskillingen för samtliga aktier i FMS uppgick till 372 MSEK och erlades kontant idag på tillträdesdagen. Priset motsvarar en köpeskilling om 490 MSEK på skuldfri basis.

FinnvedenBulten meddelade i februari 2014 att en utvärdering initierats om en uppdelning av koncernen för att skapa ytterligare affärsfokus och tydliggöra värdet i respektive division. Styrelse och ledning bedömde att en delning kommer att förbättra divisionernas framtida möjligheter samt tillföra aktieägarna ett långsiktigt mervärde. Arbetet intensifierades under våren vilket styrelsen informerade om i samband med delårsrapporten för första kvartalet och i slutet av maj aviserades försäljningen av division Finnveden Metal Structures till Shiloh Industries Inc. Affären slutfördes idag och villkoren för transaktionen var då uppfyllda.

I samband med koncernens halvårsrapport som offentliggörs den 11 juli 2014 kommer division Finnveden Metal Structures, inklusive den koncernmässiga realisationsvinsten från avyttringen, att redovisas som ”Avvecklad verksamhet” skild från den kvarvarande verksamheten i enlighet med IFRS 5 ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten AB
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014, kl.11:45.


Shiloh Industries har sitt huvudkontor i Valley City i Ohio och är en ledande leverantör av lättvikts- och NVH-lösningar till bil- och nyttofordonsmarknaden och andra industrimarknader. Shiloh producerar lättviktsprodukter för OEM- och Tier 1-kunders behov inom body-in-white (karosseri), avgassystem, drivlinor, strukturer och säten. Företaget har (14) anläggningar i Nordamerika och omkring 2 000 anställda. Noterat på Nasdaq Global Market.

FinnvedenBulten
är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Efter försäljningen av division Finnveden Metal Structures fokuserar FinnvedenBulten helt på fästelement och ämnar göra ett namnbyte till Bulten. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Läs mer på www.bulten.se och www.finnvedenbulten.com.

Tillbaka