Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020

2021-04-06Nyhet

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

Den tryckta årsredovisningen med hållbarhetsrapport kommer att finnas tillgänglig under vecka 16 då den även kommer att distribueras per post till de aktieägare och övriga intressenter som uppgett att de vill ha ett tryckt exemplar.  

På Bultens webbplats, där underlagen för årsstämman 2021 återfinns, sammanfattar Bultens VD och koncernchef Anders Nyström det gångna året i ett filmat anförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2021, kl.16:00 CET.

 

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund¬specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka