Bulten tecknar ytterligare kontrakt med betydande rysk fordonstillverkare

2016-08-19Nyhet

Bulten har genom sitt samriskbolag i Ryssland tecknat ytterligare ett kontrakt för att leverera fästelement till en betydande rysk fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 700 TEUR och leveranserna sträcker sig över ett antal år med start och upptrappning under 2017. Fulla volymer förväntas nås 2018.

– Genom affären har vi gjort ett betydande genombrott på den ryska marknaden och ytterligare stärkt vår position som tillverkare av högkvalitativa fästelement. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa affären och öka vår marknadsandel, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Leveranserna beräknas starta under andra kvartalet 2017 för att successivt öka fram till full kapacitet 2018. Därefter kommer leveranserna sträcka sig över ett antal år kopplade till fordonets livslängd, vilket normalt är mellan 5 till 10 år, med en successiv avtrappning när avtalsperioden närmar sig sitt slut. Det fulla årliga värdet förväntas uppgå till 700 TEUR år 2018 för att sedan följa fordonets livslängd och volymkurva.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl.08:45 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka