Ny VD och koncernchef samt ny verkställande ledning i FinnvedenBulten

2014-06-30Nyhet

FinnvedenBulten fokuserar helt på fästelement och en ny koncernledning som är väl etablerad med lång erfarenhet från fästelements- och fordonsindustrin har utsetts. Ny VD och koncernchef samt ny verkställande ledning tillträder 1 juli 2014 och kommer att koncentrera sig fullt ut på den växande och internationella fästelementsaffären. Avsikten är också att genomföra ett namnbyte från FinnvedenBulten till Bulten vilket innebär att en extra bolagsstämma i moderbolaget erfordras.

I samband med att försäljningen av division Finnveden Metal Structures har slutförts den 30 juni 2014 frånträder arbetstagarledamöterna Katarina Olsson och Peder Johansson (suppleant), båda anställda i division Finnveden Metal Structures, sina uppdrag i FinnvedenBultens styrelse.

FinnvedenBultens nya koncernledning kommer att bestå av:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Sedan 2001 chef för division Bulten samt vice VD i FinnvedenBulten sedan 2011. Anställd i koncernen sedan 2000. Tidigare huvudsakligen ledande befattningar inom Autoliv. Född 1953. Aktier i FinnvedenBulten 182 868 st.

Helena Wennerström, vice VD och ekonomidirektör
Sedan 2009 ekonomidirektör för FinnvedenBulten samt ekonomidirektör för Bulten sedan 2006. Anställd i koncernen sedan 2002. Tidigare befattningar inom bland annat Bulten, Digitalfabriken och Topcon. Född 1965. Aktier i FinnvedenBulten 92 590 st.

Magnus Carlunger, Teknologi- och affärsutvecklingsdirektör
Sedan 2003 VD för Bulten Sweden AB. Anställd i koncernen sedan 1995. Tidigare befattningar inom bland annat C I Pihl. Född 1967. Aktier i FinnvedenBulten 8 000 st.

Torbjörn Hjerpe, Inköpsdirektör
Sedan 2004 kvalitets-, miljö- och inköpsdirektör för Bulten. Anställd i koncernen sedan 2004. Tidigare befattningar inom bland annat Volvo Trucks. Född 1950. Aktier i FinnvedenBulten 24 442 st.

Anders Karlsson, Marknads- och försäljningsdirektör
Sedan 2003 marknadsdirektör för Bulten. Ordförande i EIFI (European Industrial Fasteners Institute) sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 1975. Tidigare befattningar inom olika Bultenbolag. Född 1949. Aktier i FinnvedenBulten 23 842 st.

Jörg Neveling, Produktionsdirektör
Sedan 2005 produktionsdirektör för Bulten samt VD för Bulten GmbH sedan 2009. Anställd i koncernen sedan 1995. Tidigare befattningar inom bland annat Knipping – Dorn och GKS GmbH. Född 1960. Aktier i FinnvedenBulten 23 842 st.

Kamilla Oresvärd, Kommunikationsdirektör
Sedan 2011 kommunikationsdirektör för FinnvedenBulten. Anställd i koncernen sedan 2005. Tidigare befattningar inom bland annat Finnveden och SCA. Född 1967. Aktier i FinnvedenBulten 300 st.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten AB

Tommy Andersson, VD och koncernchef FinnvedenBulten AB

Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014, kl.12:00.

Bulten är en del av FinnvedenBulten som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Efter försäljningen av division Finnveden Metal Structures fokuserar FinnvedenBulten helt på fästelement och ämnar göra ett namnbyte till Bulten. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, linefeeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Läs mer på www.bulten.se och www.finnvedenbulten.com.

Tillbaka