Ny arbetstagarledamot samt suppleant utsedda till Bulten AB (publ) styrelse

2020-08-27Nyhet

Joacim Stenberg har utsetts som ny arbetstagarledamot och Niklas Malmberg som suppleant i Bulten AB (publ) styrelse. Båda tillträder med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år.

Joacim Stenberg har varit anställd vid Bultens anläggning i Hallstahammar under åren 1987-1991 samt sedan 1994 och arbetar som ytbehandlare. Niklas Malmberg har varit anställd vid Bultens anläggning i Hallstahammar sedan 2018 och arbetar som verktygsmakare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Claes Lundqvist, tf CFO
Tel: 031-734 59 00

 

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka