Bulten har tecknat nytt FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka 13 miljoner euro

2019-01-21Nyhet

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram hos en betydande europeisk fordonstillverkare. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och löper över en period om tre år, och har därefter potential att sträcka sig över ytterligare ett antal år.

"Detta kontrakt bekräftar att Bulten’s FSP-erbjudande fortsätter att vara en attraktiv och effektiv lösning för fordonstillverkare och vi ser god potential i konceptet framåt", säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten i kombination med många års erfarenhet av att framgångsrikt förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Kontraktet värderas till cirka 13 miljoner euro per år i full takt 2021. Start av leveranser förväntas ske i november 2019 och trappas successivt upp. Kontraktet löper över en period om tre år, och har därefter potential att sträcka sig över ytterligare ett antal år kopplat till fordonets livslängd, med en successiv avtrappning när modellen närmar sig sitt slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör

Tel: 031-734 59 00, e-post: corporatecommunications@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019 kl.13:00 CET.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka