Bulten ser ytterligare förvärv som viktig del i strategin för lönsam tillväxt

2022-02-22Nyhet

Bulten ABs (publ) styrelse har beslutat att behålla de finansiella mål, som sattes i början av 2020, fram till 2024. För att uppnå dessa mål kommer förvärvad tillväxt i framför allt Nordamerika samt fortsatt ökade marknadsandelar i och utanför fordonssektorn vara viktiga delar i strategin.

”Vi har en tydlig ambition om att växa både organiskt och genom förvärv. Via tillskottet av PSM International 2020 har vi etablerat en stark plattform för tillväxt i Asien. Nu är målet att fortsätta vår tillväxtresa exempelvis genom att fokusera på förvärv i Nordamerika. Med ytterligare förvärv, ett fortsatt fokus på att öka våra marknadsandelar inom och utanför fordonsbranschen, samt genom vårt starka hållbarhetserbjudande är vårt mål fortfarande att nå en omsättning på 5 miljarder SEK under 2024”, säger Anders Nyström, VD och koncernchef.

Bultens finansiella mål för perioden fram till 2024 är:

 • Omsättning 5 miljarder SEK år 2024
  • Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på 10 procent fördelat på såväl organisk som förvärvad tillväxt
 • Rörelsemarginal (EBIT) > 8 procent
 • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) > 15 procent

Ovan finansiella mål kommunicerades i februari 2020. Därefter har Bulten, likväl andra bolag och branscher, påverkats negativt av Covid-19 och dess efterföljder. Trots rådande situation har bolaget lyckats öka sin omsättning och tagit marknadsandelar.

Följande fokusområden är prioriterade:

 • Ökad lönsamhet
  • Erbjuda befintliga och nya kunder mervärde genom ett förstärkt Full Service Provider-koncept FSPs med tydligt hållbarhetserbjudande där Bulten bidrar till minskat miljöavtryck i kundernas värdekedja
  • Färdigställa bolagets nya ytbehandlingsanläggning i Polen för att öka produktiviteten samt minska kapitalbindningen och miljöavtrycket
 • Fortsatt lönsam tillväxt inom fordonsindustrin
  • Nyttja fordonsbranschens megatrender och öka Bultens närvaro bland nya aktörer inom fordonsindustrin
  • Expandera försäljningen gentemot fordonsindustrins leverantörer
 • Tillväxt inom industrier utanför fordonssektorn
  • Målsättning är att industrier utanför fordonssektorn, exempelvis inom konsumentelektronik, jordbruksmaskiner och energiproduktion ska representera cirka en femtedel av Bultens omsättning 2025
 • Ytterligare förvärv i framför allt Nordamerika
  • Målsättning är att Nordamerika ska representera cirka en femtedel av Bultens omsättning 2025
 • Minska utsläpp av växthusgaser
  • Minska Bultens egna utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) med 30 procent fram till 2030 och med 2019 som basår
  • Minska utsläppen av växthusgaser i leverantörsledet* med 25 procent per ton såld produkt fram till 2030 och med 2019 som basår                                                                                                                                                                                                                                                                    

*Inköp av råmaterial (stål), utvändigt gängade produkter av stål, ytbehandling, transporter av inkommande material och interna transporter. Samtliga av dessa ingår i Bultens så kallade scope 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bultens digitala kapitalmarknadsdag 2022

Vid Bultens digitala kapitalmarknadsdag 2022, som hålls idag, kommer en uppdatering ges om bolagets strategi för hållbar tillväxt, finansiella utveckling och fokusområden. Presentationer och frågestund kommer at hållas av Anders Nyström, President and CEO, Markus Baum, Chief Commercial Officer, Emmy Pavlovic, SVP Technology and Innovation, Fredrik Bäckström, Chief Operating Officer, Claes Lindroth, SVP Purchasing and Quality, samt Anna Åkerblad, CFO.

Datum: Tisdagen den 22 februari 2022
Tid: 13:30-16:00

Följ webbsändningen live via länken:
https://tv.streamfabriken.com/bulten-cmd-2022

Presentationerna kommer att hållas på engelska. Det kommer att vara möjligt att skicka in frågor skriftligen via webbsändningen. En inspelning från eventet kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.bulten.se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR
Tel: 0727 47 17 58
E-post:
ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 kl.09:00 CET.

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra kundgrupper exempelvis inom hemelektronik och vitvaror. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens Full Service Provider-koncept kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Tillbaka