FinnvedenBulten och GAZ tecknar slutgiltigt avtal

2012-12-20Nyhet

PRESSMEDDELANDE Göteborg, Sverige, den 20 december 2012 Automotive Components-divisionen inom GAZ-koncernen, som är Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon, och FinnvedenBulten tillkännager i dag att man tecknat ett slutgiltigt avtal att bilda bolag för tillverkning av fästelement vid GAZ-koncernens anläggning Gorky Automobile Plant. FinnvedenBulten etablerar därmed sin första produktionsanläggning i Ryssland.

FinnvedenBultens division Bulten kommer genom investeringar om cirka 7 MEUR bli majoritetsägare i bolaget. Den verksamhet som kommer att ingå i bolaget omsätter i dagsläget cirka 11 MEUR på årsbasis och bedöms ha betydande tillväxtpotential, både på kort och på lång sikt. Bolaget kommer att bli ett konsoliderat dotterbolag inom FinnvedenBulten-koncernen.

Bolaget kommer att utveckla och framställa fästelement för fordonsindustrin i Ryssland och i Oberoende Staters Samvälde (OSS). Det kommer även att leverera fästelement till Bultens globala kundbas med befintlig tillverkning i Ryssland. Produktionen planeras starta i slutet av 2013.

Gorky Automobile Plant, som tillverkar fästelement åt ryska kunder, kommer att tillhandahålla infrastruktur för produktion, medan Bulten, som levererar fästelement åt den globala fordonsindustrin, kommer att stå för utveckling av nya produkter och ny teknik samt för distribution.

”Potentialen för den ryska marknaden bedöms vara betydande. Vi har märkt ett stort intresse från nya och befintliga kunder sedan tillkännagivande av avsiktsförklaringen våren 2011. Trenden är att internationella OEM: s etablerar produktion i Ryssland”, säger Tommy Andersson, vd och koncernchef för Bulten.

Samarbetet kan komma att vara föremål för godkännande från erforderliga tillsynsmyndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef Bulten AB
Tel: 031-734 59 00, e-post: media@finnvedenbulten.com

Roger Holtback, styrelseordförande i FinnvedenBulten AB
Tel: 070-548 68 18


Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2012 kl.08:59.FinnvedenBulten
utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter, tekniska lösningar och system i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkningsindustrin, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. Koncernen omsatte 3,1 miljarder kronor 2011. Mer information på www.finnvedenbulten.com.

Division Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den Europeiska fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, logistik-, material- och produktionskunnande samt hela FSP koncept. Mer information på www.bulten.se.

GAZ-koncernen är Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon. Koncernen tillverkar lätta och medeltunga kommersiella fordon, tunga lastbilar, bussar, bilar, byggutrustning, drivsystem och bilkomponenter. GAZ-koncernen är marknadsledande inom kommersiella fordon med omkring 50 procent av marknaden för lätta yrkesfordon, 58 procent av marknaden för medeltunga fordon, 42 procent av marknaden för tunga lastbilar med allhjulsdrift och 65 procent av bussegmentet (2011 års data). GAZ-koncernens intäkter uppgick till 132,4 miljarder RUR under 2011; EBITDA uppgick till 14 miljarder RUR och vinsten efter skatt till 8,5 miljarder RUR. Bolagets majoritetsaktieägare är Russian Machines Corporation, en del av Basic Element Business Group. Huvudkontoret ligger i Nizjnij Novgorod. GAZ-koncernens presstjänst: NataliaVA@ruspromauto.ru, MariaVK@ruspromauto.ru.

Tillbaka