Bulten gör ytterligare investering för ökad kostnadseffektivitet

2016-09-07Nyhet

Bulten tar ytterligare ett steg mot att bli branschens mest kostnadseffektiva producent av fästelement för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt genom att investera i en ny ytbehandlingsanläggning i sin tyska enhet. ─ Investeringen kommer att tillföra bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt ge en större flexibilitet och kontroll över processen, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten.

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 2,8 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i sin tyska produktionsenhet. Investeringen förväntas ge en årlig besparing på cirka 1,4 miljoner euro med en beräknad återbetalningstid på cirka 2 år. Produktionsstart planeras 2018.

Genom denna investering, tillsammans med den om cirka 6 miljoner euro i en ny ytbehandlingsanläggning i Polen som kommunicerades den 9 juni 2016, tillförs bolaget både värdeförädling och ökad konkurrenskraft samt förväntas förbättra lönsamheten och reducera rörelsekapitalet. Med investeringarna följer också färre transporter vilket kommer att innebära en väsentligt mindre miljöpåverkan.

Investeringen är villkorad av erhållande av erforderliga tillstånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör

Tel: 070-520 59 00, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka