Bultens årsredovisning utsedd till Sveriges bästa

2018-09-19Nyhet

Bultens årsredovisning för 2017 har utsetts till Sveriges bästa bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Priset Sveriges bästa årsredovisning har delats ut sedan mitten av 60-talet och bakom det står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers förening och Sveriges kommunikatörer. En jury har granskat alla svenska bolags årsredovisningar på Nasdaq Stockholm och utsett Bulten som vinnare i Mid Cap klassen.

Juryns motiveringen lyder: I klassen Mid Cap blev det ett tämligen enkelt beslut att utse verkstadsföretaget Bulten till vinnare. Bolaget, som är leverantör av fästelement till fordonsindustrin, ger i sin årsredovisning en lättillgänglig och heltäckande beskrivning av sin verksamhet. Textavsnitten är förhållandevis korta och lätta att ta till sig för en bred grupp av läsare utan att viktig information för den skull har utelämnats.

Juryn lyfte bland annat också fram riskavsnittet, trender samt presentation av värdekedja, framgångsfaktorer, strategier, affärsmodell samt hållbarhetsarbetet. Ett särskilt plus ges också till den pedagogiska beskrivningen av genomförda investeringar de senaste fem åren.

Läs Bultens årsredovisning här >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications
Helena Wennerström, Executive President and CFO
Tel: 031-734 59 00
E-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

    Tillbaka