Rättelse av datum för avstämningsdag

2016-02-09Nyhet

Bulten AB (publ) offentliggjorde tidigare idag via bokslutsrapport att avstämningsdag för utdelning föreslås till den 3 maj 2016. Korrekt datum är den 28 april, 2016.

Föreslagen tidplan är:

28 april 2016: Avstämningsdag för utdelning
3 maj 2016: Dag för utdelning

Korrigerad bokslutsrapport bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 klockan 14:30.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka