Inbjudan till telefonkonferens avseende Bultens Q4 rapport 2015

2016-01-26Nyhet

Bultens bokslutsrapport för januari – december 2015 offentliggörs tisdagen den 9 februari 2016 ca kl.13:30.

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens tisdagen den 9 februari kl.15:30. För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 2031 394 830, USA +1 7188 739 077. Kod 28910581#.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start. Presentationen hålls på engelska.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 23 februari 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 2034 262 807, USA +1 866 535 8030. Kod: 667186#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten AB (publ) erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Bulten AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka