Bulten utökar sitt ägande i TensionCam

2023-01-16Nyhet

Bulten har förvärvat ytterligare 36,5 procent av aktierna i TensionCam Systems AB till en köpeskilling av 4 MSEK. Förvärvet innebär att Bulten blir majoritetsägare med 63,5 procent av bolagets aktier.

Bulten förvärvade 2020 en minoritetspost i TensionCam, ett Göteborgsbaserat bolag specialiserat på utveckling av sensorer för klämkraftsmätning och klämkraftsövervakning i skruvförband. Sedan dess har TensionCam påbörjat ett flertal pilotprojekt med tredjepartsaktörer inom områden som vindkraftverk, vatten och avlopp samt processindustri, där sensorteknologin har integrerats i kompletta skruvförband. Syftet med projekten är att accelerera utvecklingen för att kunna färdigställa ett konkret kunderbjudande.

”Vi har under det gångna året sett positiva resultat från de pilotprojekt som bedrivits med hjälp av TensionCams sensorteknik. Nu är tiden inne för att påbörja industrialiseringen och kommersialiseringen av produkten. Det ligger helt i linje med vår strategi att bredda vårt erbjudande med ny praktiskt användbar teknik”, säger Anders Nyström, Bultens vd och koncernchef.

”TensionCam har en mycket intressant produkt som är speciellt lämplig att användas för installation och övervakning av kritiska fästelementsapplikationer, exempelvis för större rörkopplingar eller maskiner som utsätts för olika slags påfrestningar. Det är applikationer vi ser som intressanta och som kan skapa nya affärsmöjligheter för Bulten”, säger Emmy Pavlovic, SVP Technology and Innovation, Bulten.   

Utöver Bulten ägs TensionCam av Emergera AB som äger resterande 36,5 procent av aktierna i bolaget.   För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications & IR, 0727-47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

 

 

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i 15 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.  

 

Tillbaka