Pressmeddelanden 2004

2004-12-30

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Finnveden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 februari 2005 kl 10.00 i styrelserummet på koncernens huvudkontor, August Barks Gata 6B, Västra Frölunda.

2004-11-15

Nordic Capital lägger bud på Finnveden

Uttalande från styrelsen för Finnveden AB Styrelsen för Finnveden AB (?Finnveden?) har tagit del av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Finnveden om 75 kronor kontant per aktie som Cidron Invest AB, ett av Nordic Capital Fond V helägt bolag, idag har offentliggjort (?Erbjudandet?).

2004-10-28

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

2004-10-21

Media och analytiker inbjudes till telefonkonferens

Media och analytiker inbjudes till telefonkonferens i samband med Finnvedens delårsrapport januari ? september 2004


Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004