Bufab blir fristående bolag, Finnveden fokuserar på fordonsindustrin

2005-09-07 

Bufab blir fristående bolag, Finnveden fokuserar på fordonsindustrin
PRESSMEDDELANDE

Bufab ges möjlighet till internationell expansion med egen ledning och styrelse
Nordic Capital fortsatt ägare
Finnveden fokuserar helt på fordonsindustrin
 
Finnvedens styrelse har beslutat att dotterbolaget Bufab blir ett fristående bolag. Bufab får egen ledning och styrelse efter att tidigare ha utgjort affärsområdet allmänindustri inom Finnveden.
 
Bufab är Nordens ledande företag på fästelement för allmän industri och har under senare år ökat tillväxttakten också i Europa. Bufab omsatte cirka 1,1 miljarder 2004.
- Vi är redo att stå på egna ben och är starka nog att möta framtiden som självständigt bolag. Vi ska nu fokusera på att utveckla vår affärsidé och växa i Europa. Det här ger oss förbättrade möjligheter till tillväxt och framtida strukturaffärer, säger Hans Björstrand, VD Bufab.
 
Bufabs framgång bygger på företagets koncept som totalleverantör av fästelement i kombination med företagets effektiva logistiklösningar.
- För att bibehålla och stärka vår ledande marknadsposition i Norden och expandera i Europa kommer vi fortsätta vår satsning på effektiva logistiklösningar och utveckling av specialfästelement, säger Hans Björstrand, VD Bufab.
Genom delningen kan respektive bolagsledning och styrelse fokusera på att utveckla den egna affärsidén.
 
- Delningen är en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga strategiarbete med att renodla verksamheten. Redan tidigare förde vi över delar av vårt affärsområde Fasteners verksamhet till Bufab och tydliggjorde därmed fästelement för allmänindustri som ett eget affärsområde. Delningen innebär ytterligare renodling och är bra för båda parter, säger Tommy Boork, VD och koncernchef Finnveden.
 
Bufab är en totalleverantör av fästelement och erbjuder 100 000 artiklar av skruvar, muttrar, brickor och specialdetaljer. I sortimentet ingår både kundspecifika fästelement och standardprodukter. Företaget har även tre produktionsenheter i Sverige som bl a producerar specialfästelement. Företaget har 460 medarbetare i 11 länder. Vid huvudkontoret och centrallagret i Värnamo arbetar 75 medarbetare. Bufabs nuvarande VD och ledning kvarstår.
 
Bufabs företagshistoria går tillbaka till 1977 då Bult Finnveden grundades. 1986 såldes 25 procent av bolaget till Finnveden. 1991 förvärvade Finnveden hela Bufab. 2002 blev Bufab Finnvedens renodlade affärsområde för fästelement för allmän industri. 2005 står bolaget åter på egna ben. VD Hans Björstrand grundade Bult Finnveden 1977.
 
Finnveden omsatte 4,9 miljarder kronor 2004, varav Bufab stod för 22 procent eller cirka 1,1 miljarder. Efter delningen blir Finnveden en renodlad leverantör av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter till fordonsindustrin.

För ytterligare information kontakta:
Hans Björstrand, VD Bufab, 0370-69 69 01, 070-690 65 40 
Tommy Boork, VD och koncernchef Finnveden, 031-734 59 10

Bufab är marknadsledande i Norden på fästelement för allmän industri. Bufabs huvudkontor är beläget i Värnamo, företaget har även säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, England, Polen, Ungern och Kina. Bufab omsatte 1,1 miljarder 2004 och har 460 medarbetare. www.bufab.com
 
Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. År 2004 omsatte Finnveden cirka 4,9 miljarder kronor med 3300 medarbetare. Ytterligare information finns på www.finnveden.se