Extra bolagsstämma i Finnveden AB (publ)

2005-02-04 

Extra bolagsstämma i Finnveden AB (publ)
PRESSMEDDELANDE

Vid Finnveden AB:s extra bolagsstämma fattades följande beslut.
 
Val av styrelse 
Till ledamöter i styrelsen omvaldes Tommy Boork och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist samt nyvaldes Roger Holtback, Arne Karlsson, Hans Gustavsson och Ulf Rosberg. Roger Holtback utsågs till ordförande vid konstituerande styrelsemöte.
Roger Holtback, 59 år, är styrelseordförande i Capio AB och Gunnebo AB samt tidigare VD för Volvo Personvagnar AB. Roger Holtback har därefter innehaft VD och företagsledande befattningar i bl a SEB och Bure.
Arne Karlsson, 60 år, tidigare CFO och Vice VD i Scania och är för närvarande styrelseledamot i Haldex samt i diverse bolagsstyrelser inom Scania.
Hans Gustavsson, 59 år, har 36 års erfarenhet från bilindustrin bl a som produktutvecklingschef för Volvo Personvagnar.
Ulf Rosberg, 39 år, är partner i Nordic Capital. Ulf Rosberg är styrelseledamot i Ahlsell och Mölnlycke Health Care.
Styrelsen kommer senare att kompletteras med 1-2 styrelseledamöter.
Bokslutskommuniké 
Vid konstituerande styrelsemöte beslutades att offentliggöra bokslutskommunikén för 2004 den 25 februari 2005.
Finnveden AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta: 
Tommy Boork, VD och koncernchef Finnveden, 031-734 59 10.
Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,6 miljarder kronor med 3.200 anställda. Ytterligare information finns på Finnvedens hemsida: www.finnveden.se