Finnveden AB avnoteras den 21 februari, 2005

2005-01-24 

Finnveden AB avnoteras den 21 februari, 2005

Styrelsen för Finnveden AB (publ) har ansökt om avnotering av aktierna på Stockholmsbörsen och överenskommit med börsen om att sista handelsdag blir den 18 februari.
 
Nordic Capital AB, genom Cidron Invest AB, innehar efter offentligt erbjudande till aktieägarna i Finnveden mer än 86 % av det totala antalet aktier och röster i Finnveden. Resterande aktier ägs på sådant sätt att börsens spridningskrav ej uppfylls.
 
Göteborg den 24 januari 2005
Finnveden AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information kontakta: 
Staffan Håkanson, Ordförande, 0705 ? 45 41 83.
 
Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,8 miljarder kronor med 3.300 anställda. Ytterligare information finns på Finnvedens hemsida: www.finnveden.se