Finnveden stänger sin produktionsenhet i Vansbro

2005-06-14 

Finnveden har för avsikt att stänga sin produktionsenhet i Vansbro och flytta produktionen till Mora, Olofström och Bielsko Biala i Polen. Därmed varslas samtliga 129 anställda. Varslen avser både produktionspersonal och tjänstemän.

Finnveden har för avsikt att stänga sin produktionsenhet i Vansbro och flytta produktionen till Mora, Olofström och Bielsko Biala i Polen. Därmed varslas samtliga 129 anställda. Varslen avser både produktionspersonal och tjänstemän.
 
Produktionsenheten i Vansbro stängs som en följd av att affärsområdet Metal Structures koncentrerar och specialiserar sin produktion till ett färre antal produktionsenheter. Därmed stärks konkurrenskraften och positionen för affärsområdet övriga enheter, samtidigt som kostnadsnivån minskar totalt sett.
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas.
 
För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork, koncernchef Finnveden, 031-734 59 10.
 

Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordons-industrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden har en årlig omsättning på cirka 4,9 miljarder kronor med 3300 anställda.