Finnveden varslar 125 anställda i Hallstahammar

2005-09-01 

Finnveden varslar 125 anställda i Hallstahammar
PRESSMEDDELANDE

Finnveden har för avsikt att flytta produktion av arbetsintensiva produkter från produktionsenheten i Hallstahammar till produktionsenheten i Polen. Därmed varslas 125 av de totalt 260 anställda. Varslen avser både produktionspersonal och tjänstemän vid  produktionsenheten i Hallstahammar.
 
På en prispressad, global marknad kräver den hårdnande konkurrensen inom fordonsindustrin att produktionen ökar i lågkostnadsländer. Detta ger en sänkt kostnadsnivå samtidigt som man kan möta den ökande lokala efterfrågan på fordonsproduktion i dessa länder.
 
- Finnveden Fasteners har en stark position som leverantör till fordonsindustrin. Men för att i den rådande konkurrensutsatta situationen med prispress kunna bibehålla och utveckla denna ställning, så krävs att vi kontinuerligt koncentrerar och specialiserar vår verksamhet och därmed blir mer kostnadseffektiva, säger Tommy Boork, koncernchef i Finnveden.
 
MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas.
 
För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork, koncernchef i Finnveden, 031-734 59 10.

Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden har en årlig omsättning på cirka 4,9 miljarder kronor med 3300 anställda. Ytterligare information finns på: www.finnveden.se.