Fästsystem för ergonomisk och effektiv montering

2010-12-14 

Kostnadseffektiva och pålitliga fästanordningar kan göra stor skillnad för produktiviteten vid massproduktion. När monteringstiden planeras i sekunder blir förmonterade komponenter det naturliga valet. Bulten har för att kunna erbjuda bättre ergonomi, minskad monteringstid och arbetsbörda inom fordonsindustrin utvecklat två fästsystem med förmonterade fästen inom området ”One Touch Assembly”: en fästapplikation för säkerhetsbälten och en clip-skruv.

Kostnadseffektiva och pålitliga fästanordningar kan göra stor skillnad för produktiviteten vid massproduktion. När monteringstiden planeras i sekunder blir förmonterade komponenter det naturliga valet. Bulten har för att kunna erbjuda bättre ergonomi, minskad monteringstid och arbetsbörda inom fordonsindustrin utvecklat två fästsystem med förmonterade fästen inom området ”One Touch Assembly”: en fästapplikation för säkerhetsbälten och en clip-skruv.
 
CLIP-SKRUV
Bultens clip-skruv används för närvarande i serieproduktion inom fordonsindustrin vid montering av krockgardiner. Skruvens spets är försedd med ett stift på vilket gjutits ett räfflat plastclip. Skruven är försedd med en POWERLOK låsgänga.
Clip-skruven trycks in direkt i svetsmuttern med ett enkelt tumgrepp. Plastclippet griper tag i gängningen och sitter kvar. Monteringskraften är cirka 30 N och draghållfastheten minst 50 N (för M6). Så snart den installerats är clip-skruven redo för monteringsverktyget. Det krävs ingen förmontering för hand.
 
FÄSTAPPLIKATION FÖR SÄKERHETSBÄLTE
Vid montering av säkerhetsbälten krävs det traditionellt fyra artikelnummer för att kunna förmontera ändbeslaget eller bälteslåset. Monteringsprocessen är inte felsäker och monteringen är tidskrävande. 
 
Bulten har utvecklat en nyskapande fästapplikation för säkerhetsbälten där en plastring automatiskt förmonteras med presspassning. Processen är fullkomligt säker och äger rum före leverans. Vid kundens monteringslina kan fästapplikationen enkelt knäppas på plats på ändbeslaget eller bälteslåset på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med dagens komplexa utförande.
 
ANDRA INTRESSEOMRÅDEN
Clip-skruven är lämplig vid förmontering av komponenter där behovet av en ”tredje hand” kan elimineras. Clip-skruven är också lämplig för applikationer som förmonteras i ett steg och dras åt i ett senare steg.
Konceptet med fästapplikationen för säkerhetsbälten kan byggas ut med funktioner som till exempel brickor och toleransdämpare för att skydda innerpaneler på B-stolpar osv.
Tack vare One Touch-konceptet kan användningen av styrpinnar, styrclips osv. elimineras, vilket minskar den totala kostnaden för design och montering. Förmonterade One Touch-produkter ger ett betydligt mer effektivt logistiskt inflöde eftersom ett flertal artikelnummer elimineras.