Målet riktat mot leverantörer för att skapa volymfördelar

2007-10-17 

För bara 10-20 år sen var det vanligt att en biltillverkare hade 50-60 leverantörer av fästelement. Nu har fabrikerna bara EN, som i sin tur ansvarar för 50-60 leverantörer. Det är i det sammanhanget Finnveden Bultens roll ska ses.


För bara 10-20 år sen var det vanligt att en biltillverkare hade 50-60 leverantörer av fästelement. Nu har fabrikerna bara EN, som i sin tur ansvarar för 50-60 leverantörer. Det är i det sammanhanget Finnveden Bultens roll ska ses.
 
MÅLET MED VERKSAMHETEN på globalt inköp är att minska antalet leverantörer för att skapa volymfördelar för Finnveden, vilket i sin tur ger lägre pris och sänkta kostnader. 
– Vi har introducerat en leverantörsstrategi där vi har identifierat ”preferred suppliers”, det vill säga utvalda företag med stabilitet som vi föredrar att samarbeta med, säger Torbjörn Hjerpe.

Från början fanns 150 företag i databasen med leverantörer. Efter en utvärdering har antalet kunnat minskas ner till 60. Tio faktorer, som exempelvis finansiell status, kvalitet, logistik, produktutveckling och ägarskap, styrde valet av rätt samarbetspartners.
– De övriga 90 leverantörerna fasas successivt ut. Antingen genom att vi flyttar produktionen av en artikel till en av våra preferred suppliers, eller genom att artikeln upphör helt, säger Torbjörn Hjerpe.
 
EN KONCENTRATION av antalet leverantörer innebär större affärer för dem med Finnveden. Men samtidigt ställer Finnveden höga krav. Fordonsindustrins tuffa villkor avspeglas direkt på Finnvedens verksamhet, och därmed också på underleverantörerna.
– Vi kräver att våra egna leverantörer minst är certifierade enligt ISO 9 001 respektive ISO 14 001, säger Torbjörn Hjerpe.
 
FINNVEDEN BULTEN PRODUCERAR endast för fordonsindustrin. Kunderna i den branschen har stora förväntningar på en väl fungerande logistik och ständiga förbättringar så att de kan få ännu billigare produkter med bibehållen kvalitet.
– Därför måste vi också ställa höga krav på våra egna leverantörer för att bland annat kunna sänka kostnaderna, säger Torbjörn Hjerpe.
Han poängterar att den nya leverantörsstrategin är ett levande dokument.
– Vi bevakar marknaden och tittar på potentiella nya leverantörer. Uppfyller de kraven förs de in på listan. Den är inte statisk.