Metal Structures towards new markets

2008-08-10 

Metal Structures som tidigare fokuserat på fordonsindustrin breddar nu sitt sortiment mot allmänindustrin och har redan knutit flera nya stora kunder till sig.

Metal Structures som tidigare fokuserat på fordonsindustrin breddar nu sitt sortiment mot allmänindustrin och har redan knutit flera nya stora kunder till sig.
 
Metal Structures bestämde sig i våras för att söka nya marknader utanför fordonsindustrin.

Johan Nordgren, marknadschef
 
– Vi säljer produktionskapacitet och kompetens, något som är eftertraktat även inom allmänindustrin, säger Johan Nordgren, marknadschef.
 
Några av de nya kunderna är Husqvarna och IKEA som är stora inköpare av komponenter.
 
– Det är oerhört viktigt för oss att få ett till ben att stå på och de nya kunderna är ofta imponerade av vårt arbetssätt, tillverkningsmetoder och kvalitetssäkring. Fordonsindustrin ställer höga krav och vi är vana vid att tillverka höga volymer till bra kvalitet.
 
Johan Nordgren har märkt att flera svenska företag som följt globaliseringstrenden och flyttat sin produktion till lågprisländer nu börjar se om sitt hus. Det har skett en
”Vi har en närhet till kunden och kan erbjuda hög servicenivå genom att lösa nya förutsättningar snabbt och smidigt vilket skapar mervärde i våra kunders verksamhet.”
tillbakagång i takt med att både transportkostnader och miljömedvetandet ökat. I vissa fall har kunden också klart uttalat att de med hänsyn till den totala ekonomin av slutprodukten inte längre anser det vara värt att köpa komponenter till lägsta pris långt borta. Vis av erfarenhet kan man nu värdesätta den flexibilitet, kvalitet och enkelhet som en geografiskt nära leverantör kan erbjuda.
 
– Vi har en närhet till kunden och kan erbjuda hög servicenivå genom att lösa nya förutsättningar snabbt och smidigt vilket skapar mervärde i våra kunders verksamhet. I grunden måste vi ju naturligtvis ha en effektiv och konkurrenskraftig värdekedja, men som en differentiering mot leverantörer långt bort ifrån tror jag att dessa argument nu börjar bli gångbara igen.