Fordonsindustrin ger Bulten högt betyg!

2009-06-24 

Vilja till förbättringar och lyhördhet för våra kunders behov är två viktiga begrepp i vårt dagliga arbete. Därför är vi oerhört glada över att våra kunder inom fordonsindustrin har gett oss mycket höga betyg i vårens kundattitydundersökning.


Fordonsindustrin ger Bulten högt betyg!
2009-06-24
Vilja till förbättringar och lyhördhet för våra kunders behov är två viktiga begrepp i vårt dagliga arbete. Därför är vi oerhört glada över att våra kunder inom fordonsindustrin har gett oss mycket höga betyg i vårens kundattitydundersökning.
 
Bulten har tidigare genomfört kundattitydundersökningar på enhetsnivå men i år har vi för första gången valt att göra en koncerngemensam undersökning. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på kundernas upplevelse av samarbetet med Bulten och de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Syftet har även varit att identifiera förbättringsområden och tidigt läsa av kommande utvecklingsbehov.
 
Vid vårens kundattitydundersökning fick våra kunder lämna sina bedömningar på en skala mellan 1-6. Resultatet från undersökningen blev ett snittvärde på 4,8, något vi upplever som mycket glädjande.
 
På frågorna ” Vad tror du sannolikheten är att ert företag väljer Bulten även i framtiden?”  och ”I hur hög grad kan du rekommendera Bulten till en affärsbekant?” är betygen 5,1 respektive 5,2.
 
Nedan redovisar vi det totala utfallet.

 
Fråga 1-6: 
Baserat på din erfarenhet som kund, hur nöjd eller missnöjd är du, totalt sett, med Bulten avseende:
Fråga 1 produktkvalitet
Fråga 2 leveranskvalitet
Fråga 3 kostnadsstruktur/pris
Fråga 4 teknikkunnande
Fråga 5 ledtider
Fråga 6 kommunikation
Fråga 9:
Vad tror du sannolikheten är att ert företag väljer Bulten även i framtiden?
Fråga 10:
I hur hög grad kan du rekommendera Bulten till en affärsbekant?
 
 

Fråga 7-8 är öppna frågor