Pressmeddelanden 20172017-10-26Pressmeddelande

Arbetstagarledamot avslutar sitt uppdrag iBulten AB (publ) styrelse

Johan Larsson frånträder sitt uppdrag som arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse med anledning av att han lämnar sin anställning i koncernen.

2017-10-26Pressmeddelande

Bulten gör en kapacitets- och ersättningsinvestering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar

Bulten gör en investering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 miljoner kronor för att säkerställa kapaciteten för redan tagna order och  kommande tillväxt. "Investeringen kommer att tillföra bolaget och enheten i Hallstahammar ökad kapacitet och flexibilitet", säger Tommy...

2017-10-26Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2017

Stark orderingång och förberedelser för fortsatt tillväxt.

2017-10-26Pressmeddelande

Bulten förbereder VD-skifte senast år 2019 till följdav pensionsavgång

Tommy Andersson, vd och koncernchef för Bulten AB (publ), som fyller 65 år under 2018, har informerat styrelsen om att han önskar kvarstå i sin roll ytterligare en period efter uppnådd ordinarie pensionsålder om 65 år. Styrelsen har ställt sig positiv till detta och nått en överenskommelse om att ha...

2017-10-20Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2018

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 26 april 2018. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2017-10-09Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2017

Bultens delårsrapport för januari – september 2017 offentliggörs torsdagen den 26 oktober 2017 ca kl.13:30.

2017-09-11Pressmeddelande

Bulten fortsätter växa och investerar i ytterligare en anläggning i Polen

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att investera cirka 80.5 miljoner PLN (cirka 177 miljoner SEK) i en ny strategisk viktig produktions- och logistikanläggning i Polen för att möta framtida tillväxt. Etableringen, som är villkorad av att erforderliga tillstånd erhålls, påbörjas under 2017 och pro...

2017-08-16Pressmeddelande

Inbjudan till Bultens kapitalmarknadsdag 2017

Bulten har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till vår kapitalmarknadsdag torsdagen den 21 september 2017, 12.00–16.30. Eventet kommer att hållas i anslutning till vår produktionsanläggning i Hallstahammar.

2017-07-12Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2017

Stark orderingång och nya betydande kontrakt tecknade.

2017-07-07Pressmeddelande

Bulten fortsätter vinna FSP-kontrakt och har tecknat ny affär till ett årligt värde om cirka 30 MEUR

Bulten har tecknat ett nytt fullservicekontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det årliga värdet uppgår till cirka 30 MEUR och skapar en stark relation till kunden under de kommande åren.

2017-07-06Pressmeddelande

Bulten tecknar strategiskt viktigt kontrakt med fordonstillverkare i USA

Bulten har genom sitt joint venture-bolag Ram-Bul i USA tecknat ett kontrakt för att leverera fästelement till en betydande fordonstillverkare. Det totala årliga värdet uppgår till cirka 5,5 miljoner USD, med leveransvärde motsvarande 5 miljoner USD till Bulten och 0,5 miljoner USD till Ramco. Lever...

2017-06-27Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2017

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2017 offentliggörs onsdagen den 12 juli 2017 ca kl.08:30.

2017-05-23Pressmeddelande

Ford Honors Bulten Joint Venture Company at 19th Annual World Excellence Awards

· Bulten, through its majority owned joint venture company BBB Services Ltd, honored by Ford Motor Company with a Special Recognition World Excellence Award · Ford’s World Excellence Awards honor companies that exceed expectations and achieve the highest levels of excellence in quality, cost,...

2017-04-25Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 25 april 2017

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 25 april 2017. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

2017-04-25Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2017

Bultens bästa kvartal hittills.

2017-04-11Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2017

Bultens interimsrapport för januari – mars 2017 offentliggörs tisdagen den 25 april 2017 ca kl.13:30.

2017-04-03Pressmeddelande

Bultens svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2016 publicerad

Bultens svenska version av årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 har idag publicerats på bolagets hemsida www.bulten.se.

2017-03-22Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl. 17.00 på bolagets huvudkontor, August Barks gata 6A i Göteborg.

2017-02-24Pressmeddelande

Bulten etablerar sig i USA och bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknaden

Bulten AB (publ) (Bulten), en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin, och den nordamerikanska leverantören av fästelement Ramco Specialties Inc. (Ramco) tillkännager idag att man har tecknat avtal om att bilda ett joint venture-bolag ägt till lika delar...

2017-02-09Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2016

Starkt resultat, kassaflöde och orderingång.

2017-01-24Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4-rapport 2016

Bultens bokslutskommuniké för januari – december 2016 offentliggörs torsdagen den 9 februari 2017 ca kl.13:30.