Full Service Provider

Bulten är en av få aktörer i Europa som er bjuder ett helhetsansvar genom hela värdekedjan för fästelement, från utveckling av produkten till slutlever ans vid kundens produktionslinje, och har stor erfarenhet av att hantera komplexa fullservicekontrakt till fordonsindustrin.

Fästelement är en högvolymkomponent både avseende antalet varianter och enheter vilket ger en mycket komplex hantering i både inköp och logistik och kunden har mycket att vinna på att engagera Bulten med ett helhetsansvar. Som FSP-leverantör till internationell fordonsindustri erbjuder Bulten tjänster inom allt som rör utveckling, verifikation, kvalitetssäkring, dokumentation, produktion och logistik. Det innebär att Bulten genom sitt FSP-koncept kan ta ansvar för alla fästelement till en hel plattform, bilmodell eller fabrik genom hela värdekedjan.

Projekten drivs genom ett tätt samarbete mellan Bultens och kundens ingenjörer där tekniska specifikationer och ritningsunderlag optimeras utifrån varje förbands unika förutsättningar. Processen styrs från start i enlighet med APQP-modellen (Advanced Product Quality Planning), det vill säga att hänsyn tas till kvalitetssäkring av samtliga komponenter för att säkerställa att prototyper överensstämmer med seriematerial redan från projektstart.

Rollen som FSP-leverantör kräver en mycket god organisations och samordningsförmåga. Hanteringen av en bred leverantörsbas för att täcka det totala fästelementsbehovet är många gånger mycket komplex eftersom det är ett stort antal olika variabler som driver både administration och kostnader.

Bultens arbete som global FSP-leverantör skapar möjligheter för fordonsproducenter att frigöra resurser och kapital. Att som fordonsproducent integrera med en leverantör som har stor branschkunskap underlättar den interna styrningen av projekt kopplade till fästelement.

Bulten tillverkar en stor del av komponenterna i egen regi och vikten av att ha förståelse och kontroll över tillverkningsprocessen är stor. Den egna produktionskompetensen i kombination med god kännedom om den globala leverantörsbasen möjliggör val av rätt leverantörer till de produkter Bulten väljer att själv inte tillverka. I många FSP-projekt handlar det inte bara om att lagerhålla och leverera ett sortiment av fästelement utan också om att koordinera komponenter mellan olika leverantörer, leveransorter, processteg, lagerhubbar och kundmottagare.

Utmaningen i den här typen av stora globala projekt är att säkerställa att leveranserna uppfyller kundernas högt ställda krav på kostnadseffektivitet, kvalitet, leveransprecision, volym och produktsortiment.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39