På-platsen-kostnad

Bultens tekniska lösningar syftar till att sänka den totala kostnaden för kunden (så kallad På-Platsen-Kostnad, PPK). PPK är den totala kostnaden från utveckling fram tills dess att ett fästelement är monterat och fyller sin funktion.

Kostnaden för det fysiska fästelementet uppgår i snitt till cirka 15 procent av den totala kostnaden. Genom att använda sig av Bultens innovativa lösningar och värdeskapande teknologier kan kunden uppnå kostnadsreduktioner av PPK med bibehållen – och i många fall förbättrad – prestanda. Kostnadsreduktion uppnås exempelvis genom standardisering, förenklat montage samt reduktion av indirekta kringkostnader som exempelvis utvecklingskostnader.

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39